คุณซาฟาร คาน บริจาค 1,050,000 บาท

16 มิถุนายน 2565

คุณซาฟาร คาน บริจาคเงิน 1,050,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ฯ โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก และ โครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์  อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม