บริษัท พรพิศา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณศวีระพงษ์ จารึกสุวรรณ และคุณพิมพ์พิศา ชาติเผือก บริจาค 450,000 บาท

29 กรกฎาคม 2565

บริษัท พรพิศา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณศวีระพงษ์ จารึกสุวรรณ และคุณพิมพ์พิศา ชาติเผือก บริจาคเงิน 450,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ  ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม