กรมโยธาธิการและผังเมือง บริจาค 463,350 บาท

3 พฤศจิกายน 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย คุณพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บริจาคเงิน 463,350 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย  ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูล ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม6 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม