มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณมัลลิกา สาระมาศ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

12 กันยายน 2566

 

คุณมัลลิกา สาระมาศ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย คุณญาตินี ยอดรัก หัวหน้างานรับบริจาค มูลนิธิรามาธิบดีฯ  ณ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่นซัพพลายส์ จำกัด เขตบางแค วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม