คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา และครอบครัว บริจาคเงิน 3,000,000 บาท

15 มกราคม 2562

 

คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา และครอบครัว บริจาคเงิน 3,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562