คณะผู้บริหารบริษัท ร้านอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

12 มีนาคม 2562

 

คณะผู้บริหารบริษัท ร้านอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562