คุณสมศักดิ์-คุณปราณี ฉัตรร่มเย็น และครอบครัว บริจาค 200,000 บาท

5 กันยายน 2562

คุณสมศักดิ์-คุณปราณี ฉัตรร่มเย็น และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท เนื่องในวันเกิด สมทบมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดยคุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ณ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) จ.สมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

ขอบพระคุณมากค่ะ