คุณประเทือง เลิศบำรุงชัย และครอบครัว บริจาค 200,000 บาท

11 กันยายน 2562

คุณประเทือง เลิศบำรุงชัย และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562