คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาค 5,000,000 บาท

25 กันยายน 2562

คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงิน 5,000,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เนื่องในวันเกิด

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562