ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีเฟรชมาร์ท จำกัด บริจาค 200,000 บาท

26 กันยายน 2562

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีเฟรชมาร์ท จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562