คุณกิมท้อ แซ่ลี้ และครอบครัว บริจาค 30,000 บาท

27 กันยายน 2562

คุณกิมท้อ แซ่ลี้ และครอบครัว บริจาคเงิน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562