สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคเงิน 70,000 บาท

4 ตุลาคม 2562

 

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคเงิน 70,000 บาท

จากการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562