ครอบครัว สมานคติวัฒน์ ได้บริจาคในนาม คุณพ่ออธิสิทธิ์ สมานคติวัฒน์ บริจาค 350,000 บาท

25 ตุลาคม 2562

ครอบครัว สมานคติวัฒน์ ได้บริจาคในนาม คุณพ่ออธิสิทธิ์ สมานคติวัฒน์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 

ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562