คุณถัน-คุณแสงเงิน อึ่งป่อง บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

5 พฤศจิกายน 2562

 

คุณถัน-คุณแสงเงิน อึ่งป่อง บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี 

ณ ห้องรับรองมูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562