คุณวิศาล รุจทิฆัมพร-คุณศิริพร แสวงผล บริจาคเงิน 1,100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

7 พฤศจิกายน 2562

 

คุณวิศาล รุจทิฆัมพร-คุณศิริพร แสวงผล บริจาคเงิน 1,100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี 

ณ บริษัท วงศ์ทองก๊าซ มีนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562