คุณแม่สุปราณี-คุณพรสวรรค์ กุลไพศาล บริจาคเงิน 1,100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

7 พฤศจิกายน 2562

 

คุณแม่สุปราณี-คุณพรสวรรค์ กุลไพศาล บริจาคเงิน 1,100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี 

ณ ซ.กาญจนาภิเษก11/1 คันนายาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562