คุณชูชื่น สมบูรณ์ทรัพย์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

15 พฤศจิกายน 2562

 

คุณชูชื่น สมบูรณ์ทรัพย์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี 

ณ ห้องรับรองมูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562