คุณสุรินทร์ วรสาธิต บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

15 พฤศจิกายน 2562

 

คุณสุรินทร์ วรสาธิต บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี 

ณ ห้องรับรองมูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562