ร่วมบริจาคเพื่อเพิ่มแพทย์...
เพิ่มโอกาสการรักษา
ให้หัวใจเต้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


10 รายชื่อผู้โชคดีที่ปฏิบัติภารกิจมอบความสุขด้วยหัวใจกับคุณแต้ว ณฐพร

  • 1. บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • 2. คุณสุทธินี ทองระหมาน
  • 3. คุณกัญญรัตน์ คเชนทร์ภักดี
  • 4. คุณจันทิมา ดีที่สุด
  • 5. คุณวาริณี ฐิติพันธุ์ดำรง
  • 6. คุณเสาวนีย์ คงมา
  • 7. คุณปัทมา สุนทร
  • 8. คุณสุธาสินี ดิษยพงศ์
  • 9. คุณศศิภา กิจชระภูมิ
  • 10. คุณวัชรี กนกวิลาศ

ชมวีดิโอบันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่ RamaGiveShop