โหลดข้อมูล

โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

เนื่องด้วยอาคารเดิมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปิดให้บริการเสื่อมสภาพและมีข้อจำกัดด้านการปรับปรุงซ่อมแซม ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

โครงการทุนสถาบันราชสุดา

สถาบันราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพครูสำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

โครงการระดมทุนจัดซื้อเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเครื่องใหม่ มูลค่า 130,000,000 บาท ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ปัจจุบันยังคงขาดแคลนงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาล ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

“โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เกิดจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ และรับโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี

โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี สร้างโอกาสการรักษา สร้างบุคลากรการแพทย์ ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนที่กระจายอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น ถือเป็นสถานพยาบาลระดับฐานรากอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการช่วยเหลือชุมชน และประชาชน ***สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า e-Donation มูลนิธิรามาธิบดีฯ บริการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : [email protected]

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0