มูลนิธิรามาธิบดี | เกี่ยวกับมูลนิธิ

55 ปี มูลนิธิรามาธิบดี สานต่อ“สะพานแห่งการให้” เคียงข้างชีวิตคนไทย

จากปัญหาการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเนื่อง ทำให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ขณะเดียวกัน มีผู้ประสงค์ขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย จึงได้ลงความเห็นจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “มูลนิธิรามาธิบดี” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น ด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

กว่า 55 ปี “มูลนิธิรามาธิบดี” ยังคงดำเนินงานเป็น “สะพานแห่งการให้” พัฒนาวงการสาธารณสุข ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ต่อไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  จากปณิธานที่ต้องการเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทยในฐานะเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ “ให้” สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้เจ็บป่วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง เพื่อทุกการ “ให้” สร้างประโยชน์สูงสุดในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ

1. รักษา

เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้พันจากความเจ็บป่วย สนับสนุนค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้ประชาชนทุกระดับได้รับการรักษาที่มี มาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง สนับสนุนทุนการปรับปรุงและก่อสร้าง อาคารสถานที่ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วิจัย

เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาและพร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆ สนับสนุนด้าน การค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการรักษา และ ช่วยเหลือผู้ป่วยในอนาคต

3. สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

เพื่อให้ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษา แพทย์และพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการสร้าง บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

4. สร้างเสริมสุขภาพ

สนับสนุนการให้ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วยแก่ประชาชน ทั่วไป เพราะการให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่การรักษา แต่ต้อง มีทั้งการวิจัย การสร้างแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็น วัฎจักรไม่สิ้นสุด ทุกโครงการของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงส่งเสริมทั้ง 4 ด้านนี้ อย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชื่อมั่นว่า การมอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนคือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด และมุ่งมั่นเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบ “การให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด” นี้แก่สังคมไทยตลอดไป

รายชื่อคณะกรรมการ

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม