โครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เชิญร่วมบริจาคต่อลมหายใจ ให้ผู้ป่วยนับล้านชีวิต สานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด

ของที่ระลึกการกุศล...
            ต่อชีวิตผู้ป่วย

เชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึกการกุศล
มอบเป็นของขวัญ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

"ฉันเป็นคนให้กำเนิด แต่รามาเป็นคนให้ชีวิต"
คุณแม่สุพัฒตรา กันยวง แม่ผู้บริจาคตับแก่ลูก ด.ญ.วิไลลักษณ์ ติสันเทียะ