มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณเมธ์วดี นวพันธ์  มูลนิธิสุขุโม และ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี มูลนิธิสวิตา บริบาค 75.5 ล้านบาท

17 มิถุนายน 2567

คุณเมธ์วดี นวพันธ์ มูลนิธิสุขุโม และ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี มูลนิธิสวิตา บริจาคเงิน 65 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี และบริจาคเงิน 10.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินปลอดภัยสูง มาตรฐาน EN 1789(10G) ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม