ของที่ระลึกการกุศล

เพราะคุณคือผู้ให้คนสำคัญของเรา
เงินทุกบาทจากการสนับสนุนของที่ระลึกการกุศล
จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์