มูลนิธิรามาธิบดี

เงื่อนไขการใช้บริการ

        การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และข้อมูลอื่นใดทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิอื่นใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หลังจากได้รับความยินยอมจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

- เนื้อหา ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้มูลนิธิรามาธิบดีฯ และพนักงานหรือตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นการจากเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน มูลนิธิรามาธิบดีฯ อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่ามูลนิธิรามาธิบดีฯ ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ และพนักงานไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ

- ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยว่ามูลนิธิรามาธิบดีฯ รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่งท่านสามารถกลับมาที่เว็บไซต์นี้ได้โดยการคลิกที่ลูกศร “Back” หรือพิมพ์คำว่า http://www.ramafoundation.or.th/

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม