มูลนิธิรามาธิบดี | โครงการที่รับบริจาค | บริจาครายเดือน

ร่วมบริจาครายเดือน ผ่านบัตรเครดิต

ทุกการบริจาคคือโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย

*หมายเหตุ สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อมียอดบริจาคเงิน 200 บาทขึ้นไป

โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี

โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

โครงการทุนสถาบันราชสุดา

รวมยอดเงินทั้งสิ้น

0.00บาท

ระยะเวลาที่ต้องการบริจาค

หรือสมัครสมาชิกมูลนิธิฯ

เพื่อร่วมบริจาครายเดือน และรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี


เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม