ร่วมบริจาครายเดือน ผ่านบัตรเครดิต

ทุกการบริจาคคือโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย

*หมายเหตุ สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อมียอดบริจาคเงิน 200 บาทขึ้นไป

โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี

โครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

รวมยอดเงินทั้งสิ้น

0.00        บาท

ระยะเวลาที่ต้องการบริจาค

หรือสมัครสมาชิกมูลนิธิฯ

เพื่อร่วมบริจาครายเดือน และรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี