คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล บริจาค 100,000 บาท

8 มกราคม 2563

คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี

ณ โรงเรียนสุขเจริญผล  วันพุธที่ 8 มกราคม 2563