คุณจรรยาพร สุนทรวสุ บริจาค 100,000 บาท

14 มกราคม 2563

คุณจรรยาพร สุนทรวสุ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย อ.ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ด้านการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย

ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563