ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ บริจาค 640,000 บาท

12 มกราคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ จัดงานครบรอบวันเกิด  รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

บริจาคเป็นเงินจำนวน 640,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ

และสัญญาณชีพแบบติดผนังสำหรับผู้ป่วยวิกฤต สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ห้อง พิมานสยาม

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563