คุณแม้นใจ ไชยพร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

15 มกราคม 2563

 

คุณแม้นใจ ไชยพร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯชั้น 4

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563