คุณสุนทร ฉมาพร บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

15 มกราคม 2563

 

คุณสุนทร ฉมาพร บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563