คุณหมินจิ้น เย่ บริจาคเงิน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

15 มกราคม 2563

 

คุณหมินจิ้น เย่ บริจาคเงิน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย

อ.ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ด้านการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563