กระทรวงมหาดไทย จับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ

20 กุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงมหาดไทย จับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิด

“โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์สอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส่งมอบทั่วประเทศ

ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์สอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน: พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เปิดงานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อระดมทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

จำนวน 3,000 ชุด ส่งมอบแก่หน่วยงานจิตอาสาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ พลตำรวจตรี นายแพทย์ โสภณ กฤษณะรังสรรค์

ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิตและที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล พร้อมศิลปินจิตอาสา ใจบัว ฮิดดิง, อัครพรรฒ บุนนาค

และ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มาร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563