คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาค 1,500,000 บาท

18 มีนาคม 2563

คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงิน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับส่งต่อผู้ป่วยและการรักษาแบบ Advance สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ณ บริษัท พีระมิด คอนกรีต จำกัด มีนบุรี วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563