คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร และครอบครัว  บริจาค 2,000,000 บาท

18 มีนาคม 2563

คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร และครอบครัว  บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย  คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ บ้านซอยสุขุมวิท 42 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563