คุณกิ่งแก้ว ลิมปิสุข บริจาคเงิน 210,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

23 มีนาคม 2563

 

คุณกิ่งแก้ว ลิมปิสุข บริจาคเงิน 210,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563