คุณปิติ สิทธิอำนวย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯฯ

23 มีนาคม 2563

 

คุณปิติ สิทธิอำนวย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563