ผู้บริหาร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ บริจาคเงิน 5,700,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

23 มีนาคม 2563

 

ผู้บริหาร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ บริจาคเงิน 5,700,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563