คุณไพศาล ธรสารสมบัติ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

15 เมษายน 2563

 

คุณไพศาล ธรสารสมบัติ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบโดย  ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันพุธที่ 15 เมษายน 2563