บริษัท เฮลท์ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริจาค 400,000 บาท

15 พฤษภาคม 2563

บริษัท เฮลท์ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยคุณศุภโชค ตั้งฤทัยวานิชย์ บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดี วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563