คุณสุเทพ-คุณลัดดา เตชพาหพงษ์  บริจาค 2,000,000 บาท

1 สิงหาคม 2563

คุณสุเทพ-คุณลัดดา เตชพาหพงษ์  บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ร้านทองฟูวัสดุก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563