คุณปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา บริจาค 200,000 บาท

12 กันยายน 2563

คุณปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันจักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563