คุณสมนึก อ่ำช้าง บริจาค 200,000 บาท

11 กันยายน 2563

คุณสมนึก อ่ำช้าง บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันจักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ

ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563