คุณวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ-คุณบุษยมาศ พันธุฟัก บริจาค 200,000 บาท

25 กันยายน 2563

คุณวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ-คุณบุษยมาศ พันธุฟัก บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563