คุณกชนิภา วิกรมธรรมกุล บริจาคเงิน 500,000 บาท

14 ตุลาคม 2563

 

คุณกชนิภา วิกรมธรรมกุล บริจาคเงิน 500,000 บาท  

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ พุทธมณฑลสาย 4 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563