คุณยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน บริจาคเงิน 500,000 บาท

26 ตุลาคม 2563

 

คุณยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อกองทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ฝ่ายการบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563