บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 2,500,000 บาท

19 ตุลาคม 2563

 

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณพิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริจาคเงิน 2,500,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อรถพยาบาลระบบไฮดรอลิค รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563