คุณพิทักษ์-คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร บริจาค 4,000,000 บาท

26 ธันวาคม 2563

คุณพิทักษ์-คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร บริจาคเงิน 4,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ บ้านผู้บริจาค วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563