คุณสุดสวาท จิรัปปภา บริจาคเงิน 175,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

28 ธันวาคม 2563

 

คุณสุดสวาท จิรัปปภา บริจาคเงิน 175,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี ฯ  ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563