คุณพรทิพย์-คุณรัตนพล-คุณพิมลวรรณ-คุณดลพร-คุณไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์ บริจาคเงิน 1,200,000 บาท

28 ธันวาคม 2563

 

คุณพรทิพย์-คุณรัตนพล-คุณพิมลวรรณ-คุณดลพร-คุณไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์ บริจาคเงิน 1,200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563